PAY POST prekės ženklo įvedimas į rinką, 2013 m.

Pay Post – naujas prekės ženklas valstybinės įmonės Lietuvos paštas valdomam finansinių paslaugų bankelių tinklui. Ženklas atspindi finansinę paslaugų prigimtį (pay) ir juridinę bankelių tinklo priklausomybę Lietuvos paštui (post).

Sukurta ir pagaminta įvedimo kampanijos reklaminė medžiaga: TV klipas, spaudos maketai.Atgal